Broodfonds.jpg

Vanaf het moment dat ons Broodfonds haar volle omvang had bereikt én we een goede cohesie in onze club waarnamen, was het werk van de Commissie Communicatie en PR grotendeels gedaan. Soms moet een bericht op onze eigen website worden gezet, of iemand daarmee geholpen worden. En maandelijks gaat er een nieuwsbrief uit. Het is nog maar weinig werk. Toch willen twee leden het stokje doorgeven: Benno King en Bart Buijs. Per eerstvolgende ALV (13 juni) leggen zij hun functie neer.

Lees meer: Communicatie en PR

Beste Broodfondsers,

Het is zover: we zijn aangesloten bij de Broodfondsalliantie. Mocht ooit de bodem van onze kas in zicht komen, dan kunnen we de hulp inroepen van de alliantie. Op dit moment zijn 84 broodfondsen lid en dat aantal zal verder groeien. Zelfs in een gruwelscenario – zeg: tien langdurig zieken met een hoge schenking – zal het Broodfonds Almere overleven. Mooi!

Lees meer: Solidariteit en vertrouwen

Copyright © Broodfonds Almere, alle rechten voorbehouden  -  Webdesign WSonline